Spelregler till Kubb

Att spela kubb hör den svenska sommaren till och det kan spelas med minst två spelare som spelare mot varandra eller flera spelare som då är uppdelade på två lag. Ett kubb innehåller en kung, totalt 10 kubbar och 6 stycken kastpinnar. En del kubb innehåller också 4 pinnar som används för att markera upp banan.

En bana ska vara 8 x 5 meter och man kan till exempel spela på gräs, asfalt eller sand. Kungen placeras i mitten på banan och kubbarna ställs upp på två rader med 5 på vardera rad på banans kortsidor.

Spelets mål är sedan att få ned motståndarlagets alla kubbar och till sin hjälp har man de 6 kastpinnarna. En kastpinne ska alltid hållas i ena handen, vara riktad i kroppens längdriktning och måste kastas rakt, så kallade helikopterkast från sidan är inte tillåtet. När man har kastat alla pinnar är det nästa lags tur att göra ett försök. Lyckas till exempel lag A få ned en kubb gäller det för lag B att kasta över den fällda kubben på lag A:s planhalva. Lag B har två försök att lyckas med detta. Lyckas dem så ska lag A ställa upp kubben på platsen där kubben landade, misslyckas de med båda försöken får lag A ställa upp kubben på valfri plats på planhalva, dock inte närmare kungen än en kastpinnes längd.

Den fällda kubben måste nu fällas av lag B innan de för börja försöka fälla sina kubbar på baslinjen. Skulle de misslyckas med det och den fällda kubben står kvar så får lag A stå framme vid den kubben för att göra sina nästa kast, istället för att stå vid baslinjen.

När ena laget har fällt alla sina 5 kubbar på baslinjen är det bara kungen som är kvar att besegra. Kungen ska alltid attackeras från baslinjen och man har sina 6 kastpinnar att försöka med.
Skulle ett lag av misstag få ned kungen någon annan gång innan spelets gång är spelet över och det laget har förlorat.

Läs också:
5 Roliga utomhusspel för alla åldrar

Lämna en kommentar