Spelregler till Mölkky (Nummerkubb)

Mölkky, även kallat nummerkubb i Sverige, är ett roligt alternativ till det traditionella kubbspelet. Spelet har sitt ursprung från Finland och spelas utomhus på gräs, asfalt, sand eller grus. Man kan vara två eller fler som spelar och man kan välja om man vill spela individuellt eller i lag.

Mölkky innehåller 12 käglor och de är numrerade med siffrorna 1 – 12. Käglornas utgångsläge är att de placeras i en tät klunga i en speciell ordning som framgår av ritningen som man får med. Sedan är det upp till varje spelare eller lag att med hjälp av den enda kastpinnen som finns försöka få omkull käglorna. Man kastar på ett avstånd om 3-4 meter från käglornas ursprungsplacering och det är enbart underhandskast som är godkänt.

Spelet går ut på att man ska komma upp i prick 50 poäng för att vinna. Råkar man hamna över 50 poäng åker man automatiskt tillbaka ned på 25 poäng och får återigen börja samla nya poäng.
Poängen samlar man som sagt genom att få ned käglorna med kastpinnen, träffar man endast en kägla får man lika många poäng som käglans numrering visar. Har man däremot omkull mer än en kägla på samma kast får man så många poäng som käglor man har fått ned.

När en kägla har vält ställer man upp den där den har vält. Käglornas placering ändras alltså under spelets gång och mot slutet kan käglorna stå med stora avstånd från både varandra och från positionen där man kastar.

Man får endast ett kast på sig per runda och sedan går turen vidare till nästa spelare. Om en spelare skulle missa och inte få ned en enda kägla på tre rundor är denna ute ur spelet.

Nummerkubb är ett roligt och socialt spel som kräver taktik och en bra kastförmåga.

Lämna en kommentar